Home Tin Tức Nvidia Giới Thiệu Nền Tảng Tuệ Nhân Tạo Sáng Tạo Trên Microsoft Azure

Nvidia Giới Thiệu Nền Tảng Tuệ Nhân Tạo Sáng Tạo Trên Microsoft Azure

by Hang Nhu

NVIDIA đã giới thiệu một nền tảng trí tuệ nhân tạo (AI) để tăng cường quá trình phát triển và điều chỉnh các ứng dụng trí tuệ nhân tạo sáng tạo tùy chỉnh cho các doanh nghiệp và các công ty khởi nghiệp triển khai trên Microsoft Azure.

Nền tảng trí tuệ nhân tạo của NVIDIA kết hợp ba yếu tố – một bộ sưu tập các Mô hình Nền tảng Trí Tuệ Nhân Tạo NVIDIA, khung NeMo của NVIDIA và các dịch vụ siêu máy tính trí tuệ nhân tạo NVIDIA DGX Cloud – mang đến cho các doanh nghiệp một giải pháp toàn diện để tạo ra các mô hình trí tuệ nhân tạo sáng tạo tùy chỉnh. Các doanh nghiệp sau đó có thể triển khai các mô hình tùy chỉnh của họ với phần mềm NVIDIA AI Enterprise để cung cấp năng lực cho các ứng dụng trí tuệ nhân tạo sáng tạo, bao gồm tìm kiếm thông minh, tóm tắt và tạo nội dung.

Các tên tuổi lớn trong ngành như SAP SE, Amdocs và Getty Images là những người tiên phong xây dựng các mô hình tùy chỉnh bằng cách sử dụng dịch vụ này.

“Những doanh nghiệp cần các mô hình tùy chỉnh để thực hiện các kỹ năng chuyên biệt được đào tạo trên DNA độc quyền của công ty họ – dữ liệu của họ,” ông Jensen Huang, người sáng lập và CEO của NVIDIA nói. “Dịch vụ nhà máy trí tuệ nhân tạo của NVIDIA kết hợp các công nghệ mô hình trí tuệ nhân tạo sáng tạo của chúng tôi, sự chuyên sâu trong đào tạo LLM và nhà máy trí tuệ nhân tạo quy mô khổng lồ. Chúng tôi xây dựng nó trên Microsoft Azure để các doanh nghiệp trên khắp thế giới có thể kết nối mô hình tùy chỉnh của họ với các dịch vụ đám mây hàng đầu của Microsoft.”

“Sự hợp tác của chúng tôi với NVIDIA bao trùm mọi lớp của ngăn xếp Copilot – từ chip đến phần mềm – khi chúng tôi đổi mới cùng nhau cho thời đại mới của trí tuệ nhân tạo,” ông Satya Nadella, Chủ tịch và CEO của Microsoft nói. “Với dịch vụ nhà máy trí tuệ nhân tạo sáng tạo của NVIDIA trên Microsoft Azure, chúng tôi đang cung cấp những khả năng mới cho các doanh nghiệp và công ty khởi nghiệp để xây dựng và triển khai các ứng dụng trí tuệ nhân tạo trên nền đám mây của chúng tôi.”

Các Tên Tuổi Lớn Xây Dựng Mô Hình Tùy Chỉnh, Linh Hoạt LLMs

Dịch vụ nhà máy trí tuệ nhân tạo của NVIDIA có thể được sử dụng để tùy chỉnh các mô hình cho các ứng dụng trí tuệ nhân tạo sáng tạo trên nhiều ngành, bao gồm phần mềm doanh nghiệp, viễn thông và truyền thông. Khi sẵn sàng triển khai, các doanh nghiệp có thể sử dụng một kỹ thuật gọi là retrieval-augmented generation (RAG) để kết nối mô hình của họ với dữ liệu doanh nghiệp và truy cập thông tin mới.

Là khách hàng đầu tiên của NVIDIA DGX Cloud trên Microsoft Azure, SAP dự định sử dụng dịch vụ và quy trình làm việc được tối ưu hóa RAG với NVIDIA DGX Cloud và phần mềm NVIDIA AI Enterprise chạy trên Azure để tùy chỉnh và triển khai Joule®, trợ lý trí tuệ nhân tạo ngôn ngữ tự nhiên mới của họ.

“Joule dựa trên vị trí độc đáo của SAP tại điểm tiếp giáp của doanh nghiệp và công nghệ, và xây dựng trên cách tiếp cận có tính liên quan, đáng tin cậy và có trách nhiệm của chúng tôi đối với Trí Tuệ Nhân Tạo Doanh Nghiệp,” ông Christian Klein, CEO và thành viên Hội đồng Quản trị của SAP SE nói. “Hợp tác với NVIDIA, Joule có thể giúp khách hàng mở khóa tiềm năng của trí tuệ nhân tạo sáng tạo cho doanh nghiệp của họ bằng cách tự động hóa các nhiệm vụ tốn thời gian và nhanh chóng phân tích dữ liệu để cung cấp trải nghiệm cá nhân thông minh hơn.”

Amdocs, một nhà cung cấp hàng đầu về phần mềm và dịch vụ cho các công ty viễn thông và truyền thông, đang tối ưu hóa các mô hình cho khung amAIz của Amdocs để tăng tốc việc áp dụng các ứng dụng và dịch vụ trí tuệ nhân tạo sáng tạo cho các nhà cung cấp dịch vụ viễn thông trên toàn cầu.

Công nghệ trí tuệ nhân tạo sáng tạo mở ra cơ hội không giới hạn cho các nhà cung cấp dịch vụ để tái định nghĩa cách họ tương tác với khách hàng,ông Shuky Sheffer, Chủ tịch và CEO của Amdocs nói. “Tận dụng công nghệ của NVIDIA và Microsoft để cung cấp khung amAlz của Amdocs sẽ giúp đưa các ứng dụng GenAI mới đến với khách hàng nhanh hơn và giúp họ tận hưởng tiềm năng lớn lao của trí tuệ nhân tạo sáng tạo, đồng thời cung cấp bảo mật, đáng tin cậy và hiệu suất đối với doanh nghiệp.”

Mô Hình Được Lựa Chọn, Được Tối Ưu Hóa Cho Trí Tuệ Nhân Tạo Sáng Tạo Tùy Chỉnh

Khách hàng sử dụng dịch vụ nhà máy của NVIDIA có thể lựa chọn từ nhiều mô hình Nền tảng Trí Tuệ Nhân Tạo của NVIDIA, bao gồm một gia đình mới của các mô hình NVIDIA Nemotron-3 8B được lưu trữ trong danh mục mô hình AI của Azure. Nhà phát triển cũng có thể truy cập các mô hình Nemotron-3 8B trên danh mục NVIDIA NGC, cũng như các mô hình cộng đồng như mô hình Llama 2 của Meta được tối ưu hóa cho tính toán tăng tốc NVIDIA, sẽ sớm có trong danh mục mô hình AI của Azure.

Với 8 tỷ tham số được tối ưu hóa, gia đình Nemotron-3 8B bao gồm các phiên bản được điều chỉnh cho các trường hợp sử dụng khác nhau và có khả năng đa ngôn ngữ để xây dựng các ứng dụng trí tuệ nhân tạo sáng tạo tùy chỉnh cho doanh nghiệp.

NVIDIA DGX Cloud Hiện Có Trên Azure Marketplace

Siêu máy tính trí tuệ nhân tạo NVIDIA DGX Cloud hiện có sẵn trên Azure Marketplace. Nó bao gồm các phiên bản mà khách hàng có thể thuê, có khả năng mở rộng lên hàng ngàn GPU Tensor Core của NVIDIA và đi kèm với phần mềm NVIDIA AI Enterprise, bao gồm NeMo, để tăng tốc việc tùy chỉnh LLM.

Việc thêm DGX Cloud vào Azure Marketplace cho phép khách hàng Azure sử dụng các tín dụng Cam kết Tiêu thụ Azure hiện có của họ để tăng tốc quá trình phát triển mô hình với siêu máy tính trí tuệ nhân tạo của NVIDIA và phần mềm.

Phần mềm NVIDIA AI Enterprise hiện đã được tích hợp vào Azure Machine Learning, bổ sung nền tảng của NVIDIA về phần mềm trí tuệ nhân tạo và khoa học dữ liệu an toàn, ổn định và được hỗ trợ. Điều này đưa NeMo và NVIDIA Triton Inference Server vào dịch vụ trí tuệ nhân tạo cấp doanh nghiệp của Azure.

NVIDIA AI Enterprise cũng có sẵn trên Azure Marketplace, cung cấp cho các doanh nghiệp trên toàn thế giới các tùy chọn rộng lớn cho việc phát triển và triển khai ứng dụng trí tuệ nhân tạo sáng tạo đã sẵn sàng cho sản xuất.

Related Articles

Leave a Comment