Home Tin Tức Cybenetics muốn đưa thêm chứng nhận tiếng ồn và chứng nhận hiệu suất mới cho PSU.

Cybenetics muốn đưa thêm chứng nhận tiếng ồn và chứng nhận hiệu suất mới cho PSU.

by Kiet Nguyen

Trong suốt những năm qua, hầu hết người dùng khi mua một PSU đều dựa trên các tiêu chuẩn chứng nhận 80PLus, dựa trên các mức hiệu suất mà các dòng sản phẩm nguồn được đánh giá theo 4 tiêu chuẩn: Bronze, Siler, Gold và Platium. Tuy nhiên, gần đây Cybenetics cho rằng họ có thể làm tốt hơn khi vừa mới tạo nên một tiêu chuẩn chứng nhận mới dựa trên tiếng ồn và hiệu suất mới cho PSU, cung cấp cho người dùng thông tin đầy đủ hơn về tiếng ồn và hiệu suất của PSU.

Những quy trình kiểm tra và đánh giá của Cybenetics đã được xây dựng trong nhiều năm qua đã mang đến nhiều kinh nghiệm trong việc kiểm tra và đảm bảo độ tin cậy cao. Phòng thí nghiệm với các trang thiết bị hiện đại, được sử dụng để đánh giá kết hợp khả năng chịu tải trong một số ứng dụng tùy chỉnh để ghi nhận mức hiệu suất trên hàng ngàn các loại tải khác nhau. Đây là một bước trên các tiêu chuẩn hiện tại, kiểm tra bốn điểm tải chung để đưa ra kết quả đánh giá hiệu suất tổng thể.

Quy trình đánh giá mới này sẽ cho phép đánh giá hiệu suất tổng thể chính xác hơn, có tính đến các yếu tố như hệ số công suất, điện năng thất thoát và hiệu suất của đường +5VSB. Tất cả những PSU được đánh giá phải phù hợp với các chỉ dẫn ErP Lot 6 2010/2013 và ErP lot 3 2014 cũng như đáp ứng tất cả các yêu cầu được đề cập trong quy chế EU số 613/2013.

(a) Hiệu suất đạt 85% tại 50% định mức công suất đầu ra.
(b) 82% hiệu suất tại 20% và 100% định mức công suất đầu ra
(c) Hệ số công suất = 0.9 tại 100% định mức công suất đầu ra.

Bên cạnh việc kiểm tra hiệu suất, Cybenetics cũng muốn đưa ra các chứng nhận về độ ồn. Được biết đến với chứng nhận “LAMBDA” và được kiểm tra bằng cách sử dụng một chương trình giám sát phức tạp để kiểm tra các mức đọc tiếng ồn trong suốt phạm vi hoạt động của PSU. Những ghi nhận này sẽ được chuyển đổi sang trạng thái áp suất âm thanh, được tính trung bình và sau đó chuyển đổi lại thành định mức decibel mà chúng ta thường thấy. Chứng nhận tiếng ồn này sau này có thể cũng sẽ được mở rộng sang các thành phần khác của phần cứng máy tính.

Đánh giá hiệu suất của PSU được gọi là “ETA” có 5 mức độ: A+, A, B, C và D. Chứng nhận tiếng ồn LAMBDA sẽ có đến 7 cấp độ A++, A+, B, C, D và E. Các nhà sản xuất PSU có thể chọn để hiển thị biểu tượng chứng nhận cấp cơ sở của họ, hoặc một bade toàn diện hơn để hiển thị sự chính xác trong hiệu suất và xếp hạng tiếng ồn.

nguồn: KitGuru!

Related Articles

Leave a Comment