Home Tin TứcTCBC Tech Data hợp tác với Dataiku để thúc đẩy ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong doanh nghiệp

Tech Data hợp tác với Dataiku để thúc đẩy ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) trong doanh nghiệp

by Hang Nhu

Tech Data đã công bố quan hệ đối tác với Dataiku, một trong những doanh nghiệp hàng đầu thế giới về các nền tảng trí tuệ nhân tạo (artificial intelligence – AI) và máy tính học thuật (machine learning – ML). Là chất xúc tác cho những công ty hoạt động dựa vào dữ liệu, Dataiku cung cấp một nền tảng chung để các chuyên gia và nhà nghiên cứu dữ liệu, một thư viện các đề xuất tối ưu và các giải pháp tiếp cận nhanh chóng để triển khai/quản lý machine learning và AI cùng với một môi trường tập trung hóa, được kiểm soát và mang tính cộng tác. Mối quan hệ hợp tác này sẽ cho phép các đối tác của Tech Data tại Singapore, Indonesia và Việt Nam thúc đẩy ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) ở cấp độ doanh nghiệp bằng cách kết hợp các tài nguyên nghiệp vụ cần thiết từ các nhà khoa học dữ liệu, kỹ sư dữ liệu, chuyên gia nghiệp vụ và cán bộ phân tích dữ liệu.

image005_compress4

Các doanh nghiệp đang trải qua sự thay đổi nhanh chóng từ giai đoạn thí điểm sang ứng dụng công nghệ được mối quan hệ đối tác này hỗ trợ. Ví dụ như, một nghiên cứu năm 2019 của KMPG cho thấy, 26% số công ty trong danh sách Global 500 đã triển khai tự động hóa quy trình bằng rô-bốt, và con số này sẽ tăng lên 83% vào năm 2021. AI có nhiều ứng dụng trong doanh nghiệp với tiềm năng làm thay đổi vị thế cạnh tranh của một doanh nghiệp. Các công nghệ trong lĩnh vực AI đã góp phần cải tiến sản phẩm và dịch vụ – và chúng sẽ là những động lực quan trọng của các mô hình sản phẩm, dịch vụ và kinh doanh mới.

AI có tiềm năng nâng cao hiệu suất về nhiều phương diện nghiệp vụ khác nhau, thông qua nhiều ứng dụng khác nhau trong doanh nghiệp,” ông Naresh Desai, Phó chủ tịch phụ trách bộ phận kinh doanh chuyên biệt, khu vực Châu Á Thái Bình Dương của Tech Data phát biểu. “Chúng tôi vui mừng hợp tác với Dataiku và tin tưởng rằng, việc bổ sung thêm các sản phẩm của họ sẽ góp phần cải tiến các giải pháp toàn diện của chúng tôi. Ngoài ra, việc bổ sung các sản phẩm của Dataiku còn hỗ trợ cho các năng lực xử lý dữ liệu lớn của chúng tôi bằng cách cung cấp một lựa chọn công cụ khoa học dữ liệu mạnh mẽ cho hệ sinh thái đối tác của chúng tôi.”

Naresh Desai, Vice President, Specialist Business, Asia Pacific, at Tech Data_compress14

Naresh Desai, Phó chủ tịch phụ trách bộ phận kinh doanh chuyên biệt, khu vực Châu Á Thái Bình Dương của Tech Data

Theo Gartner, tới năm 2022, 75% số giải pháp mới của người dùng cuối trong đó sử dụng các công nghệ trí tuệ nhân tạo và máy học sẽ được phát triển bằng các giải pháp thương mại thay vì các nền tảng nguồn mở. Điều đó có nghĩa là việc tiếp cận những công ty hàng đầu thị trường như là Dataiku sẽ có ý nghĩa quan trọng đối với khách hàng của Tech Data.

Dataiku vừa được vinh danh là Nhà cung cấp giải pháp hàng đầu trong góc phần tư kỳ diệu (Gartner Magic Quadrant Leader). Dataiku được thành lập năm 2013 dựa trên nguyên tắc, để thành công trong hệ sinh thái dữ liệu đang biến động nhanh của thế giới, các công ty – không phụ thuộc vào quy mô hoặc ngành hoạt động – đều phải ứng dụng khoa học dữ liệu, các công nghệ máy học và AI để liên tục đổi mới sáng tạo thông qua sử dụng  một nền tảng toàn diện và mang tính cộng tác.

Dataiku giúp các tổ chức trong nhiều ngành khác nhau tích hợp phương pháp luận AI Doanh Nghiệp vào trong mọi khía cạnh cốt lõi của doanh nghiệp và tạo ra giá trị,” ông Richard Jones, Phó chủ tịch phụ trách khu vực APAC của Dataiku phát biểu. “Hiện nay các công ty có thể bắt đầu với Tech Data để nâng cao năng lực thông qua  AI Doanh Nghiệp và xây dựng nền móng tương lai cho doanh nghiệp của họ. AI Doanh Nghiệp có khả năng mở rộng là một năng lực cốt yếu của tổ chức và có ý nghĩa quan trọng đối với sự thành công trong tương lai của các doanh nghiệp trong mọi ngành kinh tế.”

Related Articles

Leave a Comment