• 202057378766-3620-4107-b8c0-6402298212f8
  49
  0

  CyberCore Gaming Next Gen Nha Trang là phòng máy chuẩn Gold Certified cao cấp của NVIDIA. Đây hứa hẹn sẽ trở thành một địa chỉ mới của người yêu game. Là một trong những phòng máy đạt chuẩn GOLD CERTIFIED cao cấp của NVIDIA, toàn hộ card đồ họa sử dụng tại CyberCore Next Gen ...
 • galax-geforce-rtx-2070-super-ex-1-click-oc-026
  109
  0

  Card đồ họa là một trong những thành phần PC mà chúng ta dành nhiều thời gian nhất để tìm kiếm, vì vậy rõ ràng chúng cần được mổ xẻ thích đáng. Hãy tập hợp hàng ngũ lại và tiến lên bảng điều khiển. Đã đến lúc đi sâu vào các bộ phận đã tạo ...
 • 2019-12-24-image
  97
  0

  Đây là một trong một loạt các bài viết có giá trị tìm hiểu về các thành phần tạo nên máy tính, cũng như là cách mà chúng làm việc, giao tiếp với nhau được thực hiện bởi TechSpot. TechFlow xin được lượt dịch để gởi mang đến các bạn một loạt bài viết để ...
 • CPU
  148
  0

  Đây là một trong một loạt các bài viết có giá trị tìm hiểu về các thành phần tạo nên máy tính, cũng như là cách mà chúng làm việc, giao tiếp với nhau được thực hiện bởi TechSpot. TechFlow xin được lượt dịch để gởi mang đến các bạn một loạt bài viết để ...