• galax-geforce-rtx-2070-super-ex-1-click-oc-026
  33
  0

  Card đồ họa là một trong những thành phần PC mà chúng ta dành nhiều thời gian nhất để tìm kiếm, vì vậy rõ ràng chúng cần được mổ xẻ thích đáng. Hãy tập hợp hàng ngũ lại và tiến lên bảng điều khiển. Đã đến lúc đi sâu vào các bộ phận đã tạo ...
 • 2019-12-24-image
  30
  0

  Đây là một trong một loạt các bài viết có giá trị tìm hiểu về các thành phần tạo nên máy tính, cũng như là cách mà chúng làm việc, giao tiếp với nhau được thực hiện bởi TechSpot. TechFlow xin được lượt dịch để gởi mang đến các bạn một loạt bài viết để ...
 • CPU
  66
  0

  Đây là một trong một loạt các bài viết có giá trị tìm hiểu về các thành phần tạo nên máy tính, cũng như là cách mà chúng làm việc, giao tiếp với nhau được thực hiện bởi TechSpot. TechFlow xin được lượt dịch để gởi mang đến các bạn một loạt bài viết để ...