Home Tin Tức Intel Đang Tăng Tốc Sản Xuất Meteor Lake Và Quy Trình Intel 4

Intel Đang Tăng Tốc Sản Xuất Meteor Lake Và Quy Trình Intel 4

by Hang Nhu

Trong báo cáo tài chính Q1 2023, Intel đã chia sẽ chia sẽ một số thông tin về tiến độ của các dòng chip cũng như cập nhật các node quy trình sắp tới. Công ty hiện đang tăng cường sản xuất bộ xử lý client thế hệ tiếp theo có tên mã Meteor Lake, sẽ được ra mắt vào nửa cuối năm nay.

Meteor Lake sẽ là một cột mốc quan trọng đối với Intel vì đây là CPU client đầu tiên của họ sử dụng thiết kế chiplet và là CPU chiplet không đồng nhất đầu tiên của công ty. Nó sẽ sử dụng các chiplet khác nhau, mỗi chip đại diện cho một ô có mục đích cụ thể. Ngoài ra, Meteor Lake sẽ là sản phẩm tiên phong cho quy trình Intel 4 dựa trên EUV thế hệ tiếp theo của Intel và đây sẽ là sản phẩm sử dụng công nghệ xếp chồng khuôn Foveros 3D của Intel.

Bản cập nhật mới nhất về Meteor Lake của Intel được đưa ra trong báo cáo tài chính Q1 2022, Intel đã thông báo rằng con chip đã hoàn tất việc đi vào giai đoạn kiểm định. Intel đang thực hiện những điều chỉnh cuối cùng để ra mắt nó vào cuối năm nay, vì thời gian ra mắt chính thức được thiết lập cho nửa cuối năm 2023. Quá trình sản xuất Meteor Lake đang được gấp gút chuẩn bị. Ngoài ra, quy trình Intel 3, Intel 2A và Intel 18A vẫn đang đi đúng lộ trình.

Lưu ý rằng quá trình nâng cấp bộ xử lý client của Intel thường mất vài tháng, ngay cả khi sản phẩm không sử dụng công nghệ đóng gói mới, điều này không đúng với trường hợp của Meteor Lake. Với ý nghĩa đó, chúng tôi sẽ không ngạc nhiên nếu Intel đẩy việc phát hành bộ xử lý được cho là thế hệ thứ 14 sang đầu năm 2024.

theo: KitGuru!

Related Articles

Leave a Comment