• 155
    0

    Thông qua sự kiện E3, Ubisoft đã ra mắt bộ sưu tập Assassin’s Creed Odyssey Collector’s Edition bao gồm các phiên bản Pantheon Edition, Spartan Edition và Medusa Edition. Bên cạnh đó, Ubisoft cũng đã tiết lộ hai mô hình nhân vật mới và một bản sao Ubicollectibles lấy cảm hứng từ Assassin Creed Odyssey. ...