Home Tin Tức MSI bắt đầu tìm kiếm tài trợ cho các đội thi đấu esport không kể cũ hoặc mới thành lập, việc tiếp nhận đơn xin tài trợ đã mở cửa.

MSI bắt đầu tìm kiếm tài trợ cho các đội thi đấu esport không kể cũ hoặc mới thành lập, việc tiếp nhận đơn xin tài trợ đã mở cửa.

by Kiet Nguyen

Nếu bạn và nhóm bạn muốn thành lập một đôi thể thao điện tử để có thể tham gia các giải đấu cũng như những đội đang có nhu cầu tìm kiếm nhà tài trợ cho đội của mình, cái tên MSI có thể sẽ trở nên hữu ích trong trường hợp này. Tuần tới, MSI sẽ khởi động chương trình tài trợ của họ và cũng như bắt đầu tiếp nhận các đơn xin tài trợ.

Chương trình tài trợ này bao gồm quảng bá tên đội thi đấu, đồng phục cũng như các bộ gear chơi game mới nhất của MSI. Việc tiếp nhận các đơn xin tài trợ sẽ kết thúc vào ngày 17 tháng Năm. Từ giờ đến ngày đó, MSI sẽ xem xét và lựa chọn ra 25 đội đủ điều kiện tham gia đợt tài trợ này.

Với chương trình tài trợ này sẽ giúp đội chơi của bạn có thể được tiếp xúc nhiều hơn với các đội khác sắp tới. Hợp đồng tài trợ của MSI sẽ kéo dài trong một năm, bên cạnh việc quảng bá tên đội, MSI cũng sẽ quảng bá cho từng cá nhân nhằm đẩy mạnh các thương hiệu mang tính solo, ngoài thương hiệu đồng đội. Cuối cùng, cũng sẽ có sự trợ giúp tài chính cho việc di chuyển, du đấu, vì vậy các đội sẽ có cơ hội tham gia nhiều giải đấu hơn.

Chương trình này sẽ mở ra trên toàn thế giới. Tất cả những gì bạn cần là truy cập website của MSI để nộp đơn.

Related Articles

Leave a Comment