Home Tin Tức Intel sẽ đầu tư 20 tỷ USD xây dựng các xưởng đúc mới để cạnh tranh với SAMSUNG và TSMC