Home Tin Tức NVIDIA âm thầm tăng giới hạn GeForce NVENC Concurrent Sessions lên 3

NVIDIA âm thầm tăng giới hạn GeForce NVENC Concurrent Sessions lên 3

by admin

NVIDIA đã được báo cáo “âm thầm” tăng giới hạn xử lý các phiên đồng thời GeForce NVENC từ 2 lên thành 3. Nói một cách dễ hiểu thì sẽ có 3 ứng dụng được phép sử dụng đồng thời NVENC hay một ứng dụng có thể khai thác 3 sessions NVENC (ví dụ như Premiere Pro) để Live Preview nhanh hơn. Các VGA NVIDIA Quadro không bị giới hạn số phiên như các VGA NVIDIA GeForce. NVIDIA cũng đã cập nhật Max # of Concurrent Sessions thể hiện số phiên (session(s)) tối đa mà VGA của bạn có thể thực hiện đồng thời được. Các thay đổi này sẽ đi kèm với Driver GeForce 446.14 WHQL. Thay đổi này sẽ rất có ích cho người dùng thường xuyên sử dụng các ứng dụng khai thác sức mạnh GPU để encoding như A dobe Premiere Pro, OBS v.v..

techflow-nvidia-nevnc-max-session-concurrent

Related Articles

Leave a Comment